Wybory samorządowe. Kto może głosować przez pełnomocnika?

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

wybory samorządowe

Wybory samorządowe. Kto może głosować przez pełnomocnika?

2024-03-28 13:00

Osoby, które mają skończone 60 lat lub mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba się pospieszyć. Termin składania wniosków mija 29 marca.

Taki wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub internetowo.

Wniosek należy złożyć odpowiednio do wójta, burmistrza, czy prezydenta w miejscu swojego miejsca zamieszkania. Można to zrobić również w formie elektronicznej. Za pośrednictwem ePUAP-u, gdzie wyborca prowadzony jest przez kolejne kroki, co musi zrobić. Zawarte są tam odpowiednie wzory dokumentów, które są niezbędne, aby skutecznie taki wniosek złożyć - mówi Adam Plichta, komisarz wyborczy w Kaliszu.

Kogo możesz zgłosić

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

tylko od jednej osoby,

od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, kandydat w danych wyborach - czytamy na stronie gov.pl

Wybory samorządowe już 7 kwietnia.

Polskie przysłowia - znasz je wszystkie? Uznajemy tylko jeden błąd!

Pytanie 1 z 10
Co znaczy przysłowie "nie czas żałować róż, gdy płoną lasy"?