uniwerek

i

Autor: Uniwersytet Kaliski/fb

nauka

Uniwersytet Kaliski na start. Zainaugurowano nowy rok akademicki

2023-10-10 7:45

1400 studentów pierwszego roku, a łącznie ponad 3 tysiące. Uniwersytet Kaliski zainaugurował oficjalnie nowy rok akademicki. Uczelnia, która powstała na bazie Akademii Kaliskiej w tym roku uruchomiła dwa nowe kierunki - lekarski i prawniczy. I na tym pierwszym kształci 90 osób, na drugim 60.

Nowy rok akademicki na start. Uroczyście zainaugurował go wczoraj Uniwersytet Kaliski.

Uczelnia, która powstała na bazie Akademii Kaliskiej ruszyła z dwoma nowymi kierunkami - lekarskim i prawniczym. Ale kształcić będzie też przyszłe pielęgniarki czy ratowników medycznych.

Łącznie na pierwszy rok przyjęto rekordową liczbę studentów - bo 1400, w tym 90 przyszłych lekarzy i 60 prawników.

To rekordowa liczba studentów- mówił podczas inauguracji roku akademickiego rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. Andrzej Wojtyła. - Wiele osób czeka jeszcze na rozpatrzenie próśb o przeniesienie z innych uczelni, bo jak argumentują, nie stać ich na utrzymanie się w dużych miastach. I te argumenty są dla mnie szczególnie ważne i istotne, bo pochodzę z prowincji i wiem jak trudno zdolnej młodzieży pochodzącej stamtąd zdobyć wykształcenie. To jest także spełnienie misji Uniwersytetu Kaliskiego utworzonego po to, aby młodzież z miast prowincjonalnych oraz ze wsi miała taki sam start w dorosłe życie jak młodzież z miast uniwersyteckich.

Uczelnia prowadzi studia o profilu praktycznym na 39 kierunkach. Wśród nich są także, prócz nowych kierunków, m.in.: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, biogospodarka, budownictwo, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, a także zarządzanie i dowodzenia oraz zarządzanie kryzysowe.

Uniwersytet Kaliski ma zawartych blisko 90 umów z uczelniami zagranicznymi – w ramach programu Erasmus+ oraz innych porozumień bilateralnych. Jak podkreślają jej władze - stale też rozszerza swoją działalność w zakresie realizacji mobilności studenckiej, podejmując współpracę z uniwersytetami z Unii Europejskiej oraz spoza Europy. Każdego roku przyjeżdża do Kalisza ok. 50 zagranicznych studentów z uczelni partnerskich. Coraz popularniejsze stają się również przyjazdy studentów na praktyki.

Czy jesteś prawdziwym gadżeciarzem? QUIZ!

Pytanie 1 z 8
Czy masz smartwatcha?