Kalisz. Zmiany w organizacji ruchu na Głównym Rynku

i

Autor: mraj

DROGI

Kalisz. Zmiany w organizacji ruchu na Głównym Rynku

2024-01-08 8:55

Ważna informacja dla kierowców w Kaliszu. Od poniedziałku, 08.01 obowiązują zmiany dotyczące ruchu i postoju na Głównym Rynku. Szczegóły poniżej.

Ruch kołowy na Głównym Rynku zostanie ograniczony wyłącznie dla pojazdów posiadających specjalną kartę. Wjazd na Główny Rynek możliwy będzie  od strony ul. Śródmiejskiej oraz ul. Mariańskiej. Wyjazd z Głównego Rynku możliwy będzie  ul. Kanonicką oraz ul. Rzeźniczą. Zakaz wjazdu na Główny Rynek zostaje rozszerzony o pojazdy osób niepełnosprawnych lub przewożące osoby niepełnosprawne.

Teren Głównego Rynku zostanie objęty tzw. strefą zamieszkania z dopuszczonym postojem przy prawej krawędzi jezdni do 15 min – wyłącznie na czas dostaw (na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Kanonicką parkowanie dopuszczone będzie przy lewej krawędzi jezdni).

Kartę wjazdu na Główny Rynek będą mogły otrzymać osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w lokalach na Głównym Rynku, które potwierdzą to odpowiednimi dokumentami, posiadające dojazd do nieruchomości wyłącznie od strony Głównego Rynku . Właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu na terenie Głównego Rynku lub miejsca postojowego na podwórzu posesji na Głównym Rynku, posiadający dojazd do posesji wyłącznie od strony Głównego Rynku.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko największe umysły powalczą o 8/10

Pytanie 1 z 10
W którym z tych państw przez ponad 25 lat prezydentem był Islom Karimov?