Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej

i

Autor: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

2020-08-07 12:30

Są pieniądze, będzie ciekawy projekt historyczny. Biblioteka imienia Adama Asnyka w Kaliszu dostała dofinansowanie na upamiętnienie wydarzeń z 1920 roku. Dlatego może ruszyć projekt pn. "Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej". Bo - jak się okazuje, w tym historycznym wydarzeniu jest ich sporo i warto je wyeksponować. Projekt Biblioteki będzie realizowany wraz z pięcioma szkołami z terenu Kalisza.

Wraz z kaliską czytelnią projekt będzie tworzyć pięć szkół z terenu miasta: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Stowarzyszenie Stacja Inspiracja. Ich wybór nie był przypadkowy.

Wybraliśmy je nieprzypadkowo. Bo ich historia, historia ich uczniów albo miejsca, w którym są te budynku usytuowane, wiąże się z niepodległością, z wojną polsko-bolszewicką czy generalnie z odzyskaniem niepodległości.

Mówi Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

Uczestnicy będą pracować w systemie warsztatowym pod okiem specjalistów od technologii multimedialnych oraz ekspertów historycznych. A zwieńczeniem projektu będzie mobilny quest.

W ten sposób młodzież zbuduje rodzaj takiej aplikacji, takiego questu mobilnego, historycznego, który będzie służył wszystkim młodym ludziom do poznawania regionalnych ścieżek w wojnie polsko-bolszewickiej.

Dodaje Robert Kuciński.

Warsztaty będą odbywały się w Izbie Pamięci Szczypiorna, czyli w Filii nr 6 kaliskiej czytelni.

Warsztaty kreatywne w bibliotece w Grudziądzu