Czy w Kaliszu będą termy i ciepłownia? W mieście zostanie wykonany odwiert geotermalny

i

Autor: mraj

INWESTYCJE

Czy w Kaliszu będą termy i ciepłownia? W mieście zostanie wykonany odwiert geotermalny

2024-03-07 13:00

Czy w Kaliszu będą termy i ciepłownia? W mieście wykonany zostanie odwiert geotermalny, który ma dać odpowiedź, czy pod Kaliszem płynie gorąca woda.

Odwiert zostanie wykonany przy Aquaparku na głębokości 1700 metrów. Mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Zamierzamy dowiercić się do jury dolnej i trasu górnego. Z map i z rozeznania geologicznego, które było wykonywane wynika, że właśnie na tej głębokości ta woda może się znajdować. Kluczowe będą parametry wody, czyli ile tej wody jest, jakie będzie miała ciśnienie i przede wszystkim stopień mineralizacji.

Odwiert ma dać odpowiedź na to, jak wodę będzie można wykorzystać.

W zależności od tego, jakie parametry będzie miała ta woda, będzie można ją wykorzystać do celów balneologicznych, czyli takich można powiedzieć rekreacyjnych, ale myślę, że tutaj tą główną szansą, na którą liczymy jest to, że tej wody będzie po prostu tyle i o takich parametrach, że będziemy mogli wykorzystać ją do celów ciepłowniczych – dodaje Kinastowski.

Koszt zadania to 22,5 miliona złotych, z czego ponad 14,5 miliona to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace będą realizowane w latach 2025-2026.

Kartkówka z geografii. My podajemy stolicę, ty państwo

Pytanie 1 z 11
Tbilisi: