Budżet Kalisza na 2021 rok

i

Autor: fot. pixabay/ilustracyjne

Budżet Kalisza 2021. Ponad 100 milionów na inwestycje, deficyt rzędu 6 milionów zł [POSŁUCHAJ]

2020-12-29 17:56

Kalisz ma budżet na 2021 rok. 12 głosami za, przy 11 wstrzymujących się, radni poparli finansowe plany Urzędu Miasta na najbliższe 12 miesięcy. A to ponad 718 milionów zł dochodów i 733 miliony zł wydatków, w tym – 105 milionów zł na inwestycje.

Głosując za tym budżetem, głosujecie za rewitalizacją, modernizacjami szkół i remontami dróg – przekonywał radnych prezydent Krystian Kinastowski.

– Dziś nie jesteśmy w stanie oszacować skutków trwającej epidemii. Po wprowadzeniu szeregu oszczędności, uwzględnieniu kosztów związanych z ustawowym wzrostem płac oraz waloryzacją niektórych opłat lokalnych, udało nam się wygospodarować kwotę blisko 105 milionów złotych na wydatki majątkowe, czyli inwestycje. To właśnie troska o lokalną gospodarkę, przejawiająca się w przemyślanym programie inwestycyjnym, przyświecała nam przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Nadchodzący rok, ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, będzie rokiem najważniejszym w ciągu kilku lub kilkunastu ostatnich lat

– mówi prezydent Krystian Kinastowski.

POSŁUCHAJ. Prezydent Kalisza o planach budżetowych na 2021 rok: "Mamy 105 milionów zł na inwestycje"

Wobec planów prezydenta nadal krytyczna jest opozycja. W mieście panuje stagnacja, nie ma nowych pomysłów, a Kalisz traci status w regionie. Wiele może zmienić też pandemia, mówi Dariusz Grodziński z Koalicji Obywatelskiej.

– Do budżetu chcemy odnieść się neutralnie, pokazując jego blaski i cienie. Nie będziemy go negować, bo w tym czasie, w jakim się znajdujemy wskazana jest jakaś elementarna solidarność. Bez względu na to, jak facebookowo ogrywa się tę samą inwestycję, czujemy, że drepczemy w miejscu. Poza tym wszyscy mamy świadomość, że będziemy musieli dopłacić do funkcjonowania Ośrodka Sportu, Aquaparku, zapewne też do transportu publicznego. Będziemy musieli dopłacić znacznie wcześniej, niż to teraz planujemy w zapisach budżetowych

– mówi radny Grodziński, dodając, że prezydent dysponuje „największą kasą miejską Kalisza w historii”.

POSŁUCHAJ. Radny Dariusz Grodziński o budżecie Kalisza na 2021 rok: "Drepczemy w miejscu"

W przyszłym roku miasto zamierza zrealizować: - rewitalizacja Głównego Rynku z ulicą Kanonicką, - przebudowa ulic Nowy Świat i Częstochowskiej w ramach drogi wojewódzkiej nr 450, - przedłużenie Szlaku Bursztynowego do ulicy Warszawskiej, - przebudowa placów św. Józefa, Jana Pawła II i Kilińskiego, - przebudowa i budowa ulic: Konopnickiej, Dębowej, Toruńskiej, Puckiej, Lipowej, Wiejskiej, Wyszyńskiego, Mazurskiej, Wykopaliskowej, Budziszyńskiej, Spółdzielczej i Rajskowskiej w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych, - dalsza rewaloryzacja Parku Miejskiego, - kompleksowy remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ulicy Kordeckiego.

Za przyjęciem budżetu byli radni PiS oraz stowarzyszeń Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza. Radni Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wstrzymali się od głosu.

Jak podaje Urząd Miasta Kalisza, w przyszłym roku „deficyt po spłacie 13 milionów zadłużenia - wyniesie 6.724.100 zł”.