policja

i

Autor: KR

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu. „To nie zmienia relacji między policjantem a obywatelem”

2021-01-15 15:05

To nie jest ograniczanie swobód obywatelskich, a więcej możliwości prawnych i odciążenie sądów – tak o projekcie ustawy, która wycofuje prawo do odmowy przyjęcia mandatu, mówi Jan Mosiński. Poseł PiS z Kalisza jest w grupie parlamentarzystów, którzy chcą takiej zmiany przepisów.

Od mandatu można będzie się odwołać, a sprawa ma być rozpatrywana najpierw przez referendarza sądowego, a dopiero później przez sąd rejonowy – jeśli będzie taka konieczność. Ukarany mandatem obywatel będzie mógł też dwukrotnie odwołać się od decyzji wymiaru sprawiedliwości.

– Czasami działamy emocjonalnie, w złości, że policjant wlepia mi jakiś mandat i tutaj nie mamy możliwości odwołania się od tego. Nasz projekt przewiduje ten termin siedmiodniowy

– mówi Jan Mosiński, dodając, że termin odwołania od mandatu może być wydłużony, bo nowe przepisy nadal będą analizowane na komisjach sejmowych.

– Projekt w niczym nie zmienia relacji między policjantem a obywatelem. To państwo ma udowodnić obywatelowi winę i ostatecznie to sąd będzie rozstrzygał o tej winie, a nie policjant. Proponowane przez nas zmiany mają po pierwsze usprawnić postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążyć sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpatrywaniem takich spraw. Mogą wtedy zająć się ważniejszymi sprawami, a wykroczeniami wg naszej propozycji ma się zająć referendarz sądowy

– dodaje Jan Mosiński.

Projekt zmian w kodeksie wykroczeń dostał już zielone światło od biura analiz sejmowych, ale krytykuje go opozycja. Lokalni działacze PSL z regionu kaliskiego, m.in. wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski i poseł Andrzej Grzyb, zarzucają projektowi ograniczenie swobód obywatelskich, m.in. do protestowania.

– Ludzie, którzy protestują, będą poddawani szykanom, otrzymają mandat, który będą musieli zapłacić i dopiero później latami dochodzić do tego, czy mieli rację, czy też nie mieli racji

– mówi Krzysztof Grabowski. Zdaniem posła Mosińskiego, tak nie będzie.

– Ten projekt w ogóle takich założeń nie ma. Nie ogranicza prawa do zgromadzeń, do protestowania, bo takie prawo gwarantuje konstytucja Jak można kodeksem zmienić zapisy ustawy zasadniczej? To jest po prostu niemożliwe

– komentuje Jan Mosiński.

Wg danych policyjnych, cytowanych przez posła Mosińskiego, w Polsce rocznie dochodzi do około 7 milionów wykroczeń. Większość to wykroczenia przeciwko osobom czy mieniu. Te drogowe to zaledwie kilka procent.

Ale FLOTA! Takimi samochodami policjanci patrolowali A4!