Powiat kaliski. Rodzice zastępczy poszukiwani

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

SPOŁECZNE

Powiat kaliski. Rodzice zastępczy poszukiwani

2023-08-31 10:13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu poszukuje rodzin, które chciałyby się zająć wychowaniem dzieci, które z pewnych przyczyn nie mogą być pod opieką rodziców biologicznych. W powiecie kaliskim obecnie jest ponad 50 takich rodzin zastępczych.

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoby samotne. Osoby niekarane, mające źródło dochodu, dobre warunki mieszkaniowe i zdrowotne.

Obecnie potrzebujemy rodziny zastępczej dla piątki dzieci, czwórka z nich to rodzeństwo i jeden - chłopczyk. Obecnie w powiecie kaliskim są 54 rodziny zastępcze. 18 z nich to niezawodowe rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem a 32 rodziny zastępcze to rodziny spokrewnione – mówi Wioletta Przybylska, dyrektorka wydziału promocji kaliskiego starostwa.

Wszystkie rodziny zastępcze otrzymują pomoc finansową na opiekę i wychowanie dziecka. Rodziny zawodowe i prowadzący Rodzinne Domy Dziecka otrzymują oprócz świadczeń na dziecko również wynagrodzenie. Ponadto rodziny objęte są opieką psychologa, pedagoga oraz koordynatora pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Św. Józefa 5.

Seriale dla dzieci i młodzieży w latach 90. Pamiętasz je? [QUIZ]

Pytanie 1 z 10
Serial, w którym chłopiec znajduje magiczny kamień, dzięki któremu możne podróżować w czasie ze strażnikiem Jarpenem to: