Krew - co się z nią dzieje na trasie od dawcy do biorcy

i

Autor: MR

Osocze ozdrowieńców z Kalisza potrzebne w produkcji leku na COVID-19!

2020-08-23 14:26

Ozdrowieńcy z Kalisza dla innych chorych w Polsce. Coraz więcej osób, które wygrały walkę z COVIDem - zgłasza się do kaliskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby oddać osocze. To wykorzystywane jest w produkcji leku na koronawirusa, który powstaje w polskiej spółce w Lublinie. Lek służyć będzie pacjentom z ciężkimi klinicznymi objawami choroby.

W osoczu znajdują się przeciwciała koronawirusa, dlatego jest tak ważne - wyjaśnia specjalista transfuzjologii klinicznej w RCKiK w Kaliszu Mirosław Mielczarek.

Cały czas ozdrowieńcy się zgłaszają, mamy 80 takich pojemników i wydajemy jednocześnie dla tych pacjentów, którzy obecnie chorują. Wydajemy je także do dużych ośrodków, w których leczy się ciężkie przypadki zakażenia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przekazało producentowi leku w Lublinie już 30 jednostek czyli ponad 9 litrów. Nie każdy ozdrowieniec może oddać oddać swoje osocze, tym bardziej jest ono cenne.

A pierwsi ozdrowieńcy do kaliskiej stacji krwiodawstwa zgłosili się już maju. Byli to pacjenci z Krotoszyna, który był jednym z pierwszych ognisk COVID - 19 w Polsce.

Jak działa krwiodawstwo?