Krew jest cały czas potrzebna! Dawcy nie mają się czego bać!

i

Autor: pixabay

Krew jest cały czas potrzebna! Dawcy nie mają się czego bać!

2020-10-19 11:35

Nie ma się czego bać. Punkty poboru krwi są bezpieczne. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu cały czas apeluje o oddawanie krwi. Bo zapasy są niskie. Jednocześnie centrum zaostrza rygory tak, by dawcy czuli się jeszcze bezpieczniej. I wprowadza nowe zasady organizacji pracy.

Zmiana organizacji pracy kaliskiego krwiodawstwa związana jest z obecną sytuacja epidemiologiczną. Nowo wprowadzone zmiany mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo dawców.

By uniknąć gromadzenia się dawców, wprowadziliśmy możliwość telefonicznej rejestracji na konkretną godzinę, która możliwa jest od poniedziałku do czwartku. Wyposażyliśmy wszystkie pomieszczenia, w których przebywa dawca, czyli hol, gabinet lekarski, pracownia pobierania w urządzenia, które cały czas oczyszczają powietrze, a można w ich zasięgu przebywać dzięki zastosowanym technologiom. Otworzyliśmy także drugi gabinet lekarski, dzięki czemu jednocześnie dwóch lekarzy może badać dawców. Przeszkoliliśmy personel medyczny, który będzie wspierał pracowników na pozostałych stanowiskach.

Mówi Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Oprócz tego w placówce krwiodawstwa przestrzegane są podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Obowiązuje strefa preselekcji z pomiarem temperatury. Obowiązkowa odzież ochronna dla dawcy i personelu: fartuch, maseczka, ochraniacze na obuwie, czy też korzystanie z dyspenserów ze środkiem odkażającym.

Dodaje Małgorzata Tarnawska.

Krew można oddawać również w oddziałach terenowych w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie czy Krotoszynie.

Krwiodawstwo w Kaliszu - bezpieczeństwo dawcy. Mówi Małgorzata Tarnawska, dyrektor RCKiK w Kaliszu.
Jak działa krwiodawstwo?