Kalisz. Kiedy nastąpi odbiór Głównego Rynku i ul. Kanonickiej?

i

Autor: mraj Remont ul. Kanonickiej/ 25.01.2024

INWESTYCJE

Kalisz. Kiedy nastąpi odbiór Głównego Rynku i ul. Kanonickiej?

2024-01-26 13:15

22 stycznia minął termin zakończenia prac na Głównym Rynku i ul. Kanonickiej w Kaliszu. Taką informację otrzymało Miasto Kalisz od wykonawcy prac. Kiedy nastąpi odbiór Głównego Rynku i ul. Kanonickiej?

Kolejnych aneksów do umowy dotyczącej wykonania prac na Głównym Rynku i ul. Kanonickiej już nie będzie. W poniedziałek, 22 stycznia minął termin zakończenia remontów. Miasto ma 10 dni roboczych, by przystąpić do odbioru robót.

W związku z tym, że jest szereg osób, kierowników robót, inspektorów, mamy też osoby z zewnątrz, które będą uczestniczyły w odbiorze, dlatego ustalamy dogodny termin. Musi być najpóźniej 10 dnia roboczego od 22 stycznia - mówi nam Dagmara Pokorska, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta w kaliskim magistracie

Tymczasem na ul. Kanonickiej prace jeszcze trwają.

Bo to jest dalej plac budowy, roboty nie są odebrane. Z chwilą przystąpienia do odbioru, jeżeli te prace nie będą zakończone i inspektorzy potwierdzą, że jakiś tam zakres błędu, czy są jakieś usterki, poprawki niedoróbki. I jeżeli w ciągu 7 dni roboczych można to zrobić, to wykonawca je dostanie do poprawy, jeżeli nie  to z dniem przystąpienia do naprawy będą naliczane kary – wyjaśnia Dagmara Pokorska.

Odbiór placu budowy powinien być przeprowadzony najpóźniej do 5 lutego. Jeśli okaże się, że wystąpiły jakieś usterki, wykonawca ma 7 dni na ich usunięcie. Przypomnijmy, rewitalizacja Głównego Rynku wraz z ulicą Kanonicką ruszyła w czerwcu 2022 roku i miała potrwać rok.

Kalisz. Kiedy nastąpi odbiór Głównego Rynku i ul. Kanonickiej?

i

Autor: mraj Remont ul. Kanonickiej/ 25.01.2024
Kalisz. Kiedy nastąpi odbiór Głównego Rynku i ul. Kanonickiej?

i

Autor: mraj Remont ul. Kanonickiej/ 25.01.2024

QUIZ. Trudne słowa na literę "t". Tylko najlepsi zdobędą komplet punktów

Pytanie 1 z 12
Na początek coś łatwego. Wskaż poprawną pisownię: