Kalisz. Jest projekt budżetu Miasta na 2024 rok

i

Autor: Magdalena Bartnik - Kancelaria Prezydenta Miasta

SAMORZĄD

Kalisz. Jest projekt budżetu Miasta na 2024 rok

2023-11-18 9:30

Będzie proinwestycyjny, ale oszczędny. Mowa o budżecie Miasta Kalisza na 2024 rok. Po stronie dochodów są ponad 823 miliony, a wydatki są na poziomie nieco ponad 846 milionów. Rekordowa kwota bo aż 125 milionów złotych zostanie przeznaczona na inwestycje.

Zgodnie z wymogami ustawowymi prezydent Krystian Kinastowski przekazał radnym projekt budżetu Miasta na przyszły rok. Rekordowa od 2019 roku kwota zostanie przeznaczona na inwestycje. Będzie to niemal 125 milionów złotych.

Będzie to bardzo dobry budżet, w którym prawie 15% wydatków przeznaczymy na bardzo potrzebne inwestycje. Budżet, który uwzględnia podwyżki dla strefy samorządowej, nie generuje długów, bo koncentruje się na spłacaniu zadłużenia i nie zawiera podwyżki podatków – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Jakie inwestycje są w planach?

- budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych;- budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - etap 2. - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej;

- budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – etap 2. – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (opracowanie dokumentacji technicznej);

- przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap 2., odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej waz z przebudową wiaduktu kolejowego;

- przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 Maja;

- rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego

- budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz rozbudowę i przebudowę obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

Co wiesz o Bożym Narodzeniu? Ten quiz jest prosty jak barszcz

Pytanie 1 z 10
Gdzie urodził się Jezus?