Kalisz. Dotacje na prace konserwatorskie lub remontowe

i

Autor: Urząd Miasta Kalisza

INWESTYCJE

Kalisz. Dotacje na prace konserwatorskie lub remontowe

2023-10-18 8:00

Można składać wnioski o dotację na wykonanie prac remontowych, konserwatorskich, czy restauratorskich w budynkach, które znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Na ten cel zabezpieczono milion złotych w przyszłorocznym Budżecie Miasta. Czas na złożenie wniosków jest do końca października.

O dotację ubiegać się mogą właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (obszar ograniczony: Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańską, ul. Harcerską, ul. Nowy Świat, ul. Szlak Bursztynowy, Rzeką Prosną, Kanałem Bernardyńskim, ul. Ciepłą, ul. Winiarska, ul. Warszawską, ul. Gen. Wł. Sikorskiego).

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac – informuje Katarzyna Ciupek, rzecznik kaliskiego magistratu.

Informacje dotyczące naboru oraz pomoc w składaniu wniosku w formie elektronicznej będzie można uzyskać w Biurze Rewitalizacji – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza, w godzinach urzędowania tj. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub podczas dyżurów pracowników Biura w dniach 30 i 31 października w godzinach 15:30 – 18:30.

Pseudonimy polskich gwiazd. Czy wiesz kto się kryje pod ksywką? Dopasuj pseudonim do nazwiska

Pytanie 1 z 10
Doda to ...
Doda na Aquaria Tour