sport

i

Autor: pixabay

Zdolni sportowcy poszukiwani - Powiat Kaliski ma dla nich stypendia

2024-01-25 14:11

Starostwo Powiatowe w Kaliszu - jak co roku - szuka zawodników z wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Ma dla nich stypendium. I można już składać wnioski o przyznanie właśnie takiego wyróżnienia. Trzeba spełnić kilka kryteriów? Jakich? Czytajcie dalej.

Starostowo Powiatowe w Kaliszu do 28 lutego przyjmuje wnioski o stypendium sportowe Starosty Kaliskiego. Dokumenty może złożyć sportowiec, jego rodzic, opiekun albo klub, do którego należy zawodnik.

Zasady przyznania stypendium:

- Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik osiągający wysokie wynikisportowe w sportach indywidualnych lub drużynowych w międzynarodowymlub krajowym współzawodnictwie sportowym - minimum rangi wojewódzkiej, wroku poprzedzającym złożenie wniosku.

- Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku ubiegania się ostypendium kontynuuje naukę i nie ukończył 26. roku życia.

- Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego iosiągnięć zawodnika w danej dyscyplinie sportu.

- Stypendium przyznawane jest w danym roku budżetowym tylko jeden raz

W ubiegłym roku powiat wyróżnił 22 młodych sportowców, głównie kolarzy i unihokeistów.

Sonda
Czy śmigłowce to przydatne maszyny?