„Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego” w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza [ZDJĘCIA]

2021-11-25 20:11

„Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego”. To tytuł wystawy, którą obejrzeć można w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Wernisaż odbył się dziś (25.11).

Wystawa autorstwa Anny Tabaki ma charakter patriotyczno-rocznicowy, choć jej narracja nie koncentruje się na polach bitew, ale na życiu miasta w przeddzień i po wybuchu powstania listopadowego i szerzej pokazuje stolicę jednego z ośmiu województw Królestwa Polskiego.

Te małe miasta jak Kalisz wówczas, który liczył około 10 tysięcy mieszkańców, ale na tle Królestwa Polskiego to wcale nie było małe miasto. To nie jest tak, że życie tutaj zamiera. Jedni walczą na polach bitew, organizują się jako żołnierze. W tym czasie miasto nie jest zamykane na klucz. Tutaj ludzie normalnie żyją, a do tej swojej normalnej działalności w domach, w zakładach rzemieślniczych czy w fabrykach dodatkowo organizują akcje charytatywne, społeczne, patriotyczne, loterie patriotyczne, zbiórki na rzecz powstańców. To wszystko jest ukazane na wystawie „Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego".

Mówi Anna Tabaka, kuratorka wystawy.

Na wystawę składa się m.in. kolekcja dokumentów, obrazów czy biżuterii.

To są dokumenty z lat 20. i 30. XIX wieku. Dokumenty stricte dotyczące powstania listopadowego, ale nie tylko. Dokumenty obrazujące rozwój miasta, rozkwit, który niewątpliwie nastąpił w przeddzień powstania listopadowego, czyli np. akta pożyczek budowlanych na różne gmachy, które teraz doskonale rozpoznajemy w mieście np. kamienica Puchalskiego. Oprócz tego mamy zbiór medali, monet upamiętniających powstanie listopadowe. Pokazujemy również medale wybite ku czci carów. Znakomity zabytek, który pochodzi ze zbiorów archiwum diecezjalnego we Włocławku, czyli rękopis naszego znakomitego kronikarza Adama Chodyńskiego mówiący o historii Korpusu Kadetów. Kolejnym bardzo ważnym podzespołem, który pokazujemy na wystawie  jest prywatna kolekcja dra Grzegorza Szczurka. To zbiór biżuterii patriotycznej właśnie z okresu powstania listopadowego.

Dodaje Anna Tabaka.

Wystawę „Romantyczni 1830-1831. Kalisz doby powstania listopadowego” można oglądać do lutego 2022 roku w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza.