art1-lodygowice

i

Autor: peexels

ESKA - RAZEM PRZECIW DEPRESJI

Rola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-08 11:01 Materiał sponsorowany

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje całą gamę zadań z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy:

 1. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCHI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. Dyżur pełnią: terapeuta ds. uzależnień, psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.
 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Interdyscyplinarnej  w Nowych Skalmierzycach dla mieszkańców „S.O.S. STOP UZALEŻNIENIOM” (dyżur specjalistów: radcy prawnego, psychologa, dietetyka, pedagoga). 
 3. Świetlica środowiskowa w Nowych Skalmierzycach - „Słoneczna Świetlica Pomysłów” dla dzieci, czynna codziennie w roku szkolnym (dyżur w ferie i wakacje).
 4. Klubik dla dzieci – czas nauki, integracji i zabawy. Zajęcia prowadzą asystentki rodzin.
 5. Program profilaktyczny „Słowa są oknami lub ścianami” - dla uczniów. Szkolenia dla kadry pedagogicznej.
 6. Cykl spotkań z dietetyczką „Gdy jedzenie staje się wrogiem” dla uczniów.
 7. Prelekcja policyjnej profilaktyk z PKP dla uczniów i ich rodziców na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 8. Cyberprzemoc – co to, jak ją zwalczać, gdzie szukać pomocy. Krótkie spotkania edukacyjne asystentek rodzin z uczniami w szkołach.
 9. Problem przemocy w rodzinie – warsztaty dla uczniów oraz prelekcje dla nauczycieli - prowadzi Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Kontynuacja programu dla szkół „Przyjaciele Zippiego”.
 11. Dofinansowanie półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień podczas ferii i wakacji organizowanych przez organizacje pozarządowe.
 12. Organizacja Konkursów Profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.
 13. Konferencje profilaktyczne z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także dla seniorów i przedstawicieli służb.
 14. Profilaktyczny Festyn Rodzinny dla mieszkańców (tematyka:profilaktyka uzależnień).
 15. DEBATA – program rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Adresatami  DEBATY – uczniowie szkoły podstawowej. 
 16. Warsztat profilaktyczny dla uczniów, pt. „UŻYWKI.  ROZUMIEM – NIE BIORĘ!”
 17. Cykl spotkań z terapeutą uzależnień z OPiTU w Ostrowie Wlkp. – dla uczniów (kampania edukacyjna „Oswoić samotność”), nauczycieli (warsztaty: „Rozpoznawanie dziecka z rodziny z problemem uzależnienia”) oraz rodziców (wywiadówka profilaktyczna).
 18. „Warsztat Mocy dla Kobiet” – spotkania z psychologiem budujące wewnętrzną siłę i wzmacniające samoakceptację.
 19. Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością – grupa wsparcia prowadzona przez psychologa.
 20. Szkoła dla Rodziców - warsztaty wspierające rodzicielstwo – cykl spotkań dla rodziców.
 21. Smart Club – szkoła przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży (cotygodniowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe).
 22. Klub Senior+ jako przestrzeń przyjazna dla seniorów w celu ich aktywizowania.
 23. Szkolenia – organizowane dla przedstawicieli służb.