Nowy sprzęt dla kaliskiej kardiologii

i

Autor: Szpital Kalisz

SZPITAL

Nowy sprzęt dla kaliskiej kardiologii

2023-08-21 14:38

Dobra informacja dla pacjentów i lekarzy kaliskiego szpitala. Dla Oddziału Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej zakupiono dwa echokardiografy. To kolejny sprzęt, który trafił do kaliskiej lecznicy.

Nowe urządzenia pomogą w dokładnej diagnostyce pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne.

Przy użyciu echokardiografu można przeprowadzić obrazową diagnostykę struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Badanie to nazywa się potocznie echem serca, a na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur – informuje Szpital Kalisz.

Echokardiografia pozwala na ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.

Urządzenia kosztowały blisko 874 tysiące złotych. To kolejna część sprzętowych zakupów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całość zakupów z projektu pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków", warta jest ponad 7 milionów złotych brutto.

Z WRPO kaliski szpital otrzymał 85% tej kwoty, natomiast 10% to dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stanowiąca wkład własny.

Nowy sprzęt dla kaliskiej kardiologii

i

Autor: Szpital Kalisz

Co wiesz o badaniach w ciąży?

Pytanie 1 z 13
Badania morfologiczne krwi wykonuje się po to, aby: