Krew karta może uratować zdrowie, a nawet życie

i

Autor: mraj

KRWIODAWSTWO

Krew karta może uratować zdrowie, a nawet życie

2023-10-07 8:00

To karta, która może uratować zdrowie, a nawet życie. Mowa o krew karcie, dokumencie, który poświadcza grupę krwi jej posiadacza. Dlatego warto ją wyrobić i mieć przy sobie.

To karta, która może uratować zdrowie, a nawet życie. Mowa o krew karcie, dokumencie, który poświadcza grupę krwi jej posiadacza. Dlatego warto ją wyrobić i mieć przy sobie. W sytuacji nagłego zagrożenia życia taka karta ma szczególne znaczenie. Mówi nam Małgorzata Tarnawska, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Po podjęciu decyzji przez lekarza o konieczności toczenia krwi lub jej składników, to nie ma potrzeby wykonywania badania oznaczenia grupy krwi u pacjenta i służby medyczne mogą przystąpić do przetoczenia krwi lub jej składników. To pozwala nam w sytuacji nagłego zagrożenia życia znacząco skrócić czas oczekiwania na przetoczenie. Jest to ważne, kiedy liczy się każda minuta podczas ratowania życia.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu takie karty wydawane są od 2007 roku.

Kartę z oznaczeniem grupy krwi krwiodawcy, którzy oddali trzy razy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy krew lub jej składniki, mogą taką kartę otrzymać bezpłatnie. Dla osób, które nie są dawcami krwi, wyrobienie karty jest płatne – dodaje Małgorzata Tarnawska.

Osoby, które są zainteresowane wyrobieniem takiej karty mogą to zgłosić np. podczas rejestracji do oddania krwi.

Krwiodawstwo

Pytanie 1 z 10
Możesz zostać krwiodawcą, jeżeli... Która odpowiedź jest prawdziwa?