kapłan

i

Autor: pixabay

wyrok

Kalisz. Zadośćuczynenie dla ofiary księdza pedofila. Czy kuria złoży skargę kasacyjną?

2023-09-13 11:44

Diecezja Kaliska przyjmuje do wiadomości wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – informuje nas jej rzecznik ksiądz Przemysław Kaczkowski. Jakiekolwiek dalsze decyzje zostaną podjęte po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Bo kuria ma jeszcze prawo do skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym.

Chodzi o zapłatę 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia jednej z ofiar molestowania przez księdza Arkadiusza H. Prawomocny wyrok zapadł w poniedziałek. Kuria ma zapłacić także koszty sądowe i ustawowe odsetki – a to oznacza kolejne 100 tysięcy złotych – jak nie więcej.

Jednocześnie rzecznik ksiądz Kaczkowski podkreśla, że kuria nigdy nie podważała krzywd doznanych przez ofiary księdza H. Czego dowodem jest uznanie jego win przez kościół i wydalenie Arkadiusza H. z kapłaństwa.

Diecezja składając apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 23.05.2022 roku skorzystała z przysługującego jej prawa. Złożenie apelacji w żaden sposób nie podważało krzywdy wykorzystania seksualnego doświadczonej przez osoby małoletnie ze strony duchownego. Krzywda ta została jednoznacznie uznana i potępiona przez decyzję sądu kościelnego skazującego sprawcę na karę wydalenia ze stanu duchownego - przekazuje rzecznik kurii.

Po poniedziałkowym, prawomocnym wyroku Sąd Apelacyjnego w Łodzi - diecezji przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Jednak jej złożenie nie powoduje, że wyrok jest zawieszony. Egzekucja zasądzonej kwoty może trwać.

QUIZ. Co przynosi jesień? Przyjemny, ale trudny test. Zestaw pytań, który przeniesie cię w niesamowity klimat złotej polskiej jesieni

Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od piosenki. „Idzie lasem Pani Jesień”, a co w koszu niesie?