Ukraiński Cmentarz Wojskowy Kalisz Szczypiorno

i

Autor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Szczypiornie w Kaliszu

dziedzictwo

Kalisz: zadbają o historyczny cmentarz w Szczypiornie

2023-06-12 9:58

Uporządkują i oznakują cmentarz wojskowy w kaliskim Szczypiornie. To tam pochowani są ukraińscy żołnierze. To także największa taka nekropolia w Polsce. Władze miasta chcą, by to miejsce stało się symbolem pojednania Polaków i Ukraińców.

Prace porządkowe na tym terenie dofinansuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

- Chcielibyśmy, żeby to miejsce utrzymało formę naturalną, ale żeby było widać, że jest zadbane i żeby pojawiła się tam informacja historyczna. To największy taki cmentarz żołnierski w Polsce. mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Będą porządkowane pozostałości po nagrobkach, będzie wyremontowany obelisk, będzie wykonana ścieżka, tak żeby można było się tam logicznie poruszać. W koncepcji jest także zasygnalizowane, że na polach wokół także był cmentarz, pozostał po tym krzyż, który także ma być wyeksponowany

- mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Przed rozpoczęciem prac cmentarz będzie przebadany przez archeologów.

- Wszystkie prace zostaną wykonane na zlecenie Instytutu. Koszty sporządzenia dokumentacji, badań i robót pokryje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Miasto Kalisz jest partnerem projektu i jako zarządca terenu, na którym znajduje się cmentarz, współpracuje z Instytutem w celu pozyskania niezbędnych dokumentów itp. Po zakończeniu robót na terenie cmentarza zainstalowany zostanie monitoring, a przy cmentarzu umieszczone zostaną tablice informacyjne

- dodaje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza.

7 czerwca podczas wizyty w Kaliszu to miejsce odwiedził także Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy.

Na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym spoczywają żołnierze internowani w czasie I Wojny Światowej, a także polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej i II Wojny Światowej. Pochowano tam ok. 1700 osób.