Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

i

Autor: mraj

SPOŁECZNE

Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

2024-03-07 8:33

Stop wycince drzew. Mówią mieszkańcy ulicy Moniuszki w Kaliszu. Obecnie trwają tam prace przygotowawcze związane z planowaną rozbudową ulicy Moniuszki, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej, która ma być dalszą częścią rozbudowy Szlaku Bursztynowego.

Pod topór poszło już kilkanaście drzew rosnących wzdłuż ulicy Moniuszki i nie tylko. A mieszkańcy mówią stop.

Jest to co najmniej kilkanaście drzew, w tym dąb, który miał ponad 150 lat, wiele lip ponad stuletnich, dwa jesiony i inne gatunki, które nie były chronione prawem i o ile dobrze pamiętam, była to robinia akacjowa – mówi nam Piotr Tann, mieszkaniec ulicy Moniuszki.

Według mieszkańców i uzyskanych przez nich informacji na przebiegu trasy mogą znajdować się chronione gatunki chrząszczy.

Jeden z mieszkańców poinformował nas, że na terenie przebiegu trasy znajdują się chronione gatunki chrząszczy. Odnaleziono larwy, na miejsce przyjechał przyrodnik pracujący dla kaliskiego ZDM-u, zebrał larwy chrząszczy do badań. My poprosiliśmy o zdjęcia tych owadów i mamy dostęp do zdjęć ich dojrzałych postaci tzw. Imago. Zdjęcia te wysłaliśmy do towarzystwa entomologicznego, gdzie potwierdzono, że jest to Pachnica Dębowa, która jest chroniona.  – dodaje Piotr Tann.

Innego zdania jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

W wyniku sygnału, jaki do nas dotarł, zostało to przez pana przyrodnika zbadane i absolutnie wykluczone jest, że tam się pojawiły gatunki chronione. Absolutnie nie ma takiej sytuacji. Drzewa nie stanowią siedlisk gatunków owadów chronionych wymienionych w rozporządzeniu, tu chodziło o Pachnicę Dębową. Na pniu i w koronie drzew nie odnotowano żadnych objawów wskazujących na jakiekolwiek możliwości zasiedlenia przez próchnojady chronione - mówi Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców.

Na miejscu pojawił się prezydent Krystian Kinastowski.

Zawsze była w tym miejscu planowana droga. I to drzewo jest na samym środku drogi. Uzyskując pozwolenie na budowę, my musimy założyć, że wszystkie drzewa zostaną wycięte, bo jeżeliby się okazało, że nie da się przeprowadzić inwestycji bez wycinki, to mamy czekać z jej realizacją kolejny rok - mówi Krystian Kinastowski

O wycince drzew oraz prawdopodobnym występowaniu gatunków zagrożonych mieszkańcy ul. Moniuszki poinformowali Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

i

Autor: mraj
Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

i

Autor: mraj
Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

i

Autor: mraj
Kalisz. Mieszkańcy ul. Moniuszki przeciwni wycince drzew

i

Autor: mieszkaniec ul. Moniuszki

Quiz z wiedzy ogólnej tylko dla ambitnych

Pytanie 1 z 20
Na początek coś prostego. Jakie zwierzę widzisz na zdjęciu?
Leo