Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

i

Autor: Google Maps Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

instytucje

KALISZ. Kolejny konkurs na szefa tej placówki

2024-07-11 8:55

Kto nowym dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu? Tego dowiemy się w październiku. Na razie startuje konkurs dla kandydatów na to stanowisko.

Teraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego, któremu podlega CKiS, podał tylko krótki komunikat:

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zostanie ogłoszony w drugiej połowie lipca 2024. 

Wtedy też ruszy nabór. Rozmowy z kandydatami przewidziano na sierpień, a w październiku konkurs ma być rozstrzygnięty.

To już drugie w ciagu ostatnich dwunastu miesięcy poszukiwania nowego szefa CKiS. Poprzedni konkurs — z października 2023 — nie został rozstrzygnięty. Wtedy swoje oferty zgłosiły trzy osoby, a dwie: Robert Kuciński i Dariusz Grodziński, przeszły do dalszego etapu. Ostatecznie jednak nie udało się wyłonić nowego dyrektora, bo żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej.

Wtedy Zarząd Województwa zdecydował o powierzeniu obowiązków Dariuszowi Grodzińskiemu, który de facto kieruje placówką od 2015 roku. Według uchwały z października 2023, Grodziński ma pełnić obowiązki dyrektora CKiS

do dnia powołania dyrektora tej instytucji, (…) jednak nie dłuższy niż rok.