sąd

i

Autor: pixabay

Dlaczego kaliski sąd zwlekał z informacją o wyroku wójta?

2022-04-28 7:25

Nie było złej woli, ale było naruszenie prawa. Znamy odpowiedź sądu w Kaliszu w sprawie zwłoki w w powiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu o prawomocnym wyroku na wójta gminy Żelazków, który skutkował wygaśnięciem jego mandatu.

Sąd Rejonowy zrobił to dopiero po ponad roku. A powinien tuż po uprawomocnieniu się wyroku.

Pominięcie ze strony sądu powyższego obowiązku nie miało charakteru zamierzonego i celowego, a po dostrzeżeniu tego faktu sytuacja została niezwłocznie wyjaśniona i konwalidowana. W szczególności zasadniczą przyczyną opisanego pomięcia było ze strony sądu było przekonanie, że okolicznością dyskwalifikującą do pełnienia funkcji publicznych przez wójta jest skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ale na karę pozbawienia wolności. To stanowi zasadę. Powyższe spowodowało nieuwzględnienie przez sąd znowelizowanej treści Kodeksu Wyborczego - mówi sędzia Edyta Janiszewska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Prezes Sądu Rejonowego Anna Krysicka jest jednocześnie Komisarzem Wyborczym.

Do wyjaśnienia sprawy wezwało Prezeskę Sądu Rejonowego Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu został zobowiązany do zbadania we wszystkich sądach rejonowych w okręgu kaliskim wykonywanie obowiązku zawiadamiania właściwych organów na zgodnie z Kodeksem Wyborczym.

Sylwiusz Jakubowski przestał być wójtem 12 kwietnia tego roku. Powinien w grudniu 2020.

Nowe wybory w Żelazkowie planowane są na lipiec.

Co to za piosenka? Rozpoznaj piosenki po emotkach!

Pytanie 1 z 10
Jaki tytuł ma ta piosenka?
Jaka to piosenka?