mural powstanie wielkopolskie ostrów

i

Autor: fot. Wikipedia/Stiopa, CC BY-SA 3.0 Powstanie Wielkopolskie upamiętnia m.in. mural na ścianie budynku przy ul. Kościuszki w Ostrowie Wielkopolskim

27 grudnia świętem państwowym? To rocznica Powstania Wielkopolskiego

2021-07-23 11:04

Tak powinno być upamiętnione poświęcenie powstańców wielkopolskich – apelują inicjatorzy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Do inicjatywy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dołączył także wojewoda wielkopolski.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał deklarację wsparcia dla inicjatywy upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym.

- Popieram oraz zachęcam, aby wspierać́ inicjatywę̨ ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków, upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie. Dzisiaj w obecności dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego podpisałem deklarację poparcia apelu

- mówi wojewoda Michał Zieliński.

Apel zainicjowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Było jedynym wygranym zrywem w historii Polski. W walkę zaangażowało się wielu wielkopolan, także z okolic Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, chociaż samego Kalisza, znajdującego się poza zasięgiem Prus, powstanie nie objęło. Jednak to w Kaliszu powstał I Batalion Pograniczny, złożony z ochotników z miasta i okolicznych miejscowości (m.in. Ostrowa), który zaraz po złożeniu przysięgi zaangażował się w działania powstańcze. Do tego batalionu dołączył także Jan Mertka z Przygodzic, którego uznaje się za pierwszą ofiarę walk wyzwoleńczych. Zginął 27 grudnia podczas patrolu granicy w Szczypiornie. W odpowiedzi polskie oddziały powstańcze tego samego dnia zajęły pobliski Boczków. Była to pierwsza wyzwolona miejscowość w regionie.

– Powstanie zakończyło się rozejmem zawartym 16 lutego 1919 r., na mocy którego nastąpiło częściowe usunięcie wojsk niemieckich z Wielkopolski oraz ustalenie tymczasowej granicy między terenami wyzwolonymi przez powstańców a resztą ziem zaboru pruskiego

– piszą w książce „Kalisz poprzez wieki” Jerzy Aleksander Splitt i Krystyna Dobak-Splitt.

Zwycięstwo wielkopolan przypieczętował traktat wersalski, którzy w skład państwa polskiego włączył większość Wielkopolski należącej do Prus. Do tych terenów włączono także niewielkie tereny prowincji śląskiej, w rejonie Ostrzeszowa i Rawicza.

Polecany artykuł:

Akademia Kaliska ma już 21 lat